აშენდი აგრო საქართველო 

თბილისი
გამოგვყევი
ვაკანსიები - 3

კომპანიის შესახებ

საქართველოს აგრომრეწველობაში ერთერთი უდიდესი კომპანია:

2018 წლიდან ახორციელებს ღორის ხორცის წარმოებას, რაც მოიცავს კომპლექსს დასრულებული ციკლით.

წარმოება აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, რომლებიც სრულად შეესაბამება საწარმოო უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს.

კომპანიის საქმიანობა სერთიფიცირებულია საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების მიხედვით: ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, და ISO 22000:2005, რაც თავის მხრივ ზრდის მომხმარებლის მხრიდან ნდობას და ხელს უწყობს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას

აქტიური ვაკანსიები